ਮੁੱਖ >> ਡਰੱਗ ਬਨਾਮ. ਦੋਸਤ >> ਕੋਡਾਈਨ ਬਨਾਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ: ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ

ਕੋਡਾਈਨ ਬਨਾਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ: ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ

ਡਰੱਗ ਬਨਾਮ. ਦੋਸਤ

ਕੋਡੀਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ ਦੋ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਰਦ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਕਾ -ਂਟਰ ਐਨਜਾਈਜਿਕਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ. ਉਹ ਦੋਨੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਪੀਓਡਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਓਪੀਓਡਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਕੋ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹਨ.

ਕੋਡੀਨ

ਕੋਡੀਨ ਇਕ ਓਪੀਓਡ ਐਨਾਜੈਜਿਕ ਹੈ ਜੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਲਈ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨਾਜੈਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਕੋਡੀਨ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ metabolized ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟ, ਮੋਰਫਾਈਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ ਵਿਚ metabolized ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅੱਧਾ ਜੀਵਨ ਹੈ.
ਕੋਡਾਈਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ 15 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ, 30 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਅਤੇ 60 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈ. ਇੱਥੇ 30 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / 5 ਐਮ ਐਲ ਮੌਖਿਕ ਘੋਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਕੋਡੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਡਿ IIਲ III ਜਾਂ V ਦਵਾਈ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲਤ .ੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ

ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ ਇਕ ਓਪੀਓਡ ਐਨਾਲਜੈਸਿਕ ਹੈ ਜੋ ਕੋਡੀਨ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਲਈ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ ਕੋਡੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ ਕੋਡੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਚਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਈਡਰੋਮੋਰਫੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਾਚਕ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੀਨ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟ ਹੈ.
ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੀਟਾਮਿਨੋਫ਼ਿਨ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ ਹਿੱਸਾ 2.5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ, 5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ, 7.5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਅਤੇ 10 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਰਿਲੀਜ਼ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ (ਜ਼ੋਹਾਈਡਰੋ, ਹਿਸਿੰਗਲਾ) ਜੋ ਕਿ 10 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ.ਕੋਡੀਨ ਬਨਾਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਤੁਲਨਾ

ਕੋਡੀਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ ਇਕੋ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕੋਡੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ
ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼
 • ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦਰਦ
 • ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
ਡਰੱਗ ਵਰਗੀਕਰਣ
 • ਓਪੀਓਡ
 • ਓਪੀਓਡ
ਨਿਰਮਾਤਾ
 • ਸਧਾਰਣ
 • ਸਧਾਰਣ
ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
 • ਸੁਸਤੀ
 • ਚਾਨਣ
 • ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
 • ਬੇਦਖਲੀ
 • ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ
 • ਮਤਲੀ
 • ਉਲਟੀਆਂ
 • ਪਸੀਨਾ
 • ਕਬਜ਼
 • ਸੁਸਤੀ
 • ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
 • ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਮਤਲੀ
 • ਉਲਟੀਆਂ
 • ਪ੍ਰੂਰੀਟਸ
 • ਸੁਸਤ
 • ਥਕਾਵਟ
 • ਠੰਡ
ਕੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਹੈ?
 • ਕੋਡੀਨ ਆਮ ਨਾਮ ਹੈ
 • ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ ਆਮ ਨਾਮ ਹੈ
ਕੀ ਇਹ ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ
ਖੁਰਾਕ ਫਾਰਮ
 • ਓਰਲ ਟੈਬਲੇਟ
 • ਮੌਖਿਕ ਹੱਲ
 • ਓਰਲ ਟੈਬਲੇਟ
 • ਓਰਲ ਕੈਪਸੂਲ
 • ਮੌਖਿਕ ਹੱਲ
Cਸਤਨ ਨਕਦ ਕੀਮਤ
 • 60 121.91 ਪ੍ਰਤੀ 60 ਗੋਲੀਆਂ (30 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ)
 • 317 (ਪ੍ਰਤੀ 100 ਗੋਲੀਆਂ)
ਸਿੰਗਲਕੇਅਰ ਛੂਟ ਮੁੱਲ
 • ਕੋਡੀਨ ਕੀਮਤ
 • ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ ਕੀਮਤ
ਡਰੱਗ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ
 • ਸ਼ਰਾਬ
 • ਸੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ
 • ਮਿਕਸਡ ਏਗੋਨੀਸਟ / ਐਂਟੀਗੋਨਿਸਟ ਐਨਜੈਜਿਕਸ
 • ਐਂਟੀਕੋਲਿਨਰਜੀਕਸ
 • ਐਮਏਓ ਇਨਿਹਿਬਟਰਜ਼
 • ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲਿਕ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ
 • CYP3A4 ਅਤੇ CYP2D6 ਇਨਿਹਿਬਟਰ
 • CYP3A4 ਪ੍ਰੇਰਕ
 • ਸ਼ਰਾਬ
 • ਸੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ
 • ਮਿਕਸਡ ਏਗੋਨੀਸਟ / ਐਂਟੀਗੋਨਿਸਟ ਐਨਜੈਜਿਕਸ
 • ਐਂਟੀਕੋਲਿਨਰਜੀਕਸ
 • ਐਮਏਓ ਇਨਿਹਿਬਟਰਜ਼
 • ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲਿਕ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ
 • CYP3A4 ਅਤੇ CYP2D6 ਇਨਿਹਿਬਟਰ
 • CYP3A4 ਪ੍ਰੇਰਕ
ਕੀ ਮੈਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਗਰਭਵਤੀ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 • ਕੋਡੀਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ. ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਡੀਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ.
 • ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ. ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ.

ਸਾਰ

ਕੋਡੀਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ ਕੋਡੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਡੀਨ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ beੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਨੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਨਜੈਜਿਕਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਡੀਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕੋਡੋਨ ਡੀਈਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ. ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਗਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਚਕ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਓਪੀਓਡ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ.