ਮੁੱਖ >> ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ >> ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਲਈ ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਲਈ ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਲਈ ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ

ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਟਿitionਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਵਰ ਕੈਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਪਕੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ - ਜਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਫੇਮਸਟਰ, ਐਮਡੀ, ਫਿਲਡੇਲ੍ਫਿਯਾ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਟੀਕਾ ਸਿਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੋਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫਿਲਡੇਲ੍ਫਿਯਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ.ਦਰਅਸਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ - ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ. ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਅਕਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.ਕਾਲਜ ਟੀਕਾਕਰਣ ਚੈੱਕਲਿਸਟ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਾਲਜ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

 • ਖਸਰਾ, ਗਮਲਾ ਅਤੇ ਰੁਬੇਲਾ (ਐਮਐਮਆਰ)
 • ਮੈਨਿਨਜੋਕੋਕਲ
 • ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (ਐਚਪੀਵੀ)
 • ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ, ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ) ਖਸਰਾ , ਡਾਗ, ਅਤੇ ਰੁਬੇਲਾ (ਐਮਐਮਆਰ) ਅਤੇ ਮੈਨਿਨਜੋਕੋਕਲ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹਨ, ਡਾ ਫੈਮਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸ਼ੌਰਲਿਸਟ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਕੈਂਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (ਐਚਪੀਵੀ)

ਐਚਪੀਵੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਜਿਨਸੀ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ (ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.), ਲਗਭਗ 79 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ 20 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ) ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਚਪੀਵੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਡਾ ਫੇਮੈਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚਪੀਵੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਜਣਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਐਚਪੀਵੀ ਟੀਕਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਟੀਕਾ ਹੈ ਰੋਕਣ ਕਸਰ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਚਪੀਵੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.)ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ: ਐਚਪੀਵੀ ਟੀਕਾ (ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਰਦਾਸਿਲ 9 ) ਬਹੁ-ਖੁਰਾਕ ਹੈ. ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 11 ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਫੀਮਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ੀਰੋ, ਦੋ, ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿ .ਲ ਤੇ, ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਮੈਨਿਨਜੋਕੋਕਲ (ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ)

ਮੈਨਿਨੋਕੋਕਸ ਇਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ (ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਝਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ) ਅਤੇ ਸੈਪਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੋਵੇਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਾ ਫੇਮੈਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਬਲੈਗ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ CDC , ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹਨ.

ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ: ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਖੁਰਾਕ ਟੀਕਾ, ਪਹਿਲੀ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਟੀਕਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 11 ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ. ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਡਾ ਫੈਮਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ.ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ

ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਲੂ ਦੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ, ਅਤੇ, ਡਾ ਫੈਮਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਤੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ. ਹਰ ਸਾਲ ਫਲੂ ਫੈਲਣਾ ਆਮ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. (ਇਹ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ 101 ਲਈ ਇਕ ਐਫ ਗਰੇਡ ਹੈ!)

ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ: ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਟੀਕਾ - ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਫਲੂਮਿਸਟ ਅਤੇ ਫਲੂਬਲੋਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਫਲੂ ਟੀਕੇ ਹਨ. The CDC ਫਲੂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. (ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.) ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ) ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. .ਐਚਪੀਵੀ, ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ, ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡਾ ਫੈਮਸਟਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਟੀਕਾਕਰਣਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਐਮਐਮਆਰ ਅਤੇ ਵਾਈਰੀਕੇਲਾ (ਚਿਕਨਪੌਕਸ) ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ.

ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਕਿ 19 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੀਡੀਸੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ: • ਹਿ Humanਮਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (ਐਚਪੀਵੀ): ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 2-3 ਖੁਰਾਕ
 • ਮੈਨਿਨੋਕੋਕਲ (ਮੇਨੈਕਡਵਾਈ ਵਾਈ ਐਂਡ ਮੈਨਬੀ): ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੇ 1-3 ਖੁਰਾਕ
 • ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ (ਆਈਆਈਵੀ, ਆਰਆਈਵੀ, ਜਾਂ ਐਲਆਈਵੀ): ਹਰ ਸਾਲ 1 ਖੁਰਾਕ
 • ਟੈਟਨਸ, ਡਿਥੀਥੀਰੀਆ, ਪਰਟੂਸਿਸ (ਟੀਡੀਏਪੀ ਜਾਂ ਟੀਡੀ): ਟੀਡੀਏਪ ਦੀ 1 ਖੁਰਾਕ, ਤਦ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੀਡੀ ਬੂਸਟਰ ਦੀ 1 ਖੁਰਾਕ
 • ਖਸਰਾ, ਗਮਲਾ, ਰੁਬੇਲਾ (ਐਮਐਮਆਰ): ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਜੇ 1-2 ਖੁਰਾਕ
 • ਵੈਰੀਸੇਲਾ (VAR): 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਜੇ 1980 ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ
 • ਨਿਮੋਕੋਕਲ (ਪੀਸੀਵੀ 13 ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸਵੀ 23): ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਜੇ 1-2 ਖੁਰਾਕਾਂ
 • ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ (ਹੈਪਾ ਅਤੇ ਹੈਪੀਬੀ): ਟੀਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 2-3 ਖੁਰਾਕ
 • ਹੀਮੋਫਿਲਸ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਕਿਸਮ ਬੀ (ਐਚਆਈਬੀ): ਜੋਖਮ ਹੋਣ ਤੇ 1-3 ਖੁਰਾਕਾਂ